BEDAVA KİTAP - / Mbsts, Dhbt Kitaplar (DİN GÖREVLİLERİ YAYINLARI)

 

Bugn          
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
48
98.339

 

 

   /   Kategoriler

BEDAVA KİTAP

BEDAVA KİTAP
Ücretsiz+KARGO

Ö N S Ö Z
 
             Âlemlerin Rabbi olan Allah-ü Teâlâ’ya  hamdü senalar, Resûl-i Zişân Efendimiz Muhammed Mustafa(s.a.v)’ya, onun Ehl-i Beytine ve bütün Ashabına sonsuz salât ve selam olsun.
 
Asıl gayemiz, HAKKIN RIZASINI KAZANMAK amacıyla Allah’ın adıyla başladığımız, siz değerli kardeşlerimize çok faydalı olacağına inandığımız eseri tamamlayarak Allah’a şükür sizlerin hizmetine sunuyoruz.
Özellikle bu kitabın hazırlanmasındaki amacımız, İslam dinine inanan veya inanmayan tüm insanların KUR’AN’I KERİM’İ daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Müslümanların Kur’ânî bilgilerini yenilemek, bilgi birikimini artırmak, bu sayede Müslümanların Allah nazarındaki îtibârını ve saygınlığını artırmak maksadıyla bu kitabımızı ele almaya karar verdik. Kitabımızın ana özelliği;       u Bütün sureler hakkında kısa bilgi, vBütün surelerin konusu, wBütün surelerin verdiği mesaj
Eğer bu ’KUR’ÂN-I KERİM’İN VERDİĞİ MESAJLAR’  ile ilgili çalışmam, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı dualarını kazanmaya vesile olursam, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Allah(c.c)'ın rızasını kazanmak isteyen aciz bir kul için bundan büyük bir mükâfat olmaz.
Gayret bizden, başarı ise ancak Allah'tandır. ‘’Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.’’ (Hud: ayet 88)                   
 
                                                                                      Hasan TEKİN   /  2014
 
 
 Bu kitabımızda Kur’an-ı Kerim’deki konuları ve bizlere verdiği mesajları maddeler halinde anlatmaya çalıştık.
 
      Bu eserimizin çok insanlara ulaşmasını sağlamak için kargosunu karşılayan herkese 164 sayfalık kitabımız BEDAVAgönderilecektir. 
 
Sizlerde SADECE 1 tl’ye maliyetli olan bu kitabı kutlu doğum proğramlarında, cenaze merasimlerinde, sentikal toplantılarda alın dağıtın. 
 
ÖLÜMSÜZ bir hayır yapmak mı istiyorsunuz? Annenizin babanızın amel defterini kapatmamak mı istiyorsun? Hemen acele edin. Bu kitabı çok insana ulaştırın. 
 
KIYAMETE kadar ve okuyan sayısınca amel defterlerine SEVAP gelsin.  
 
 
İ  Ç  İ  N  D  E  K  İ  L  E  R
 
 
 
Önsöz-------------- 3
 
1.Fatiha------------  4
2.Bakara----------   5 
3.Âl-i İmran-------- 8
4.Nisa--------------  10
5.Maide------------  11
6.En’âm-----------   13 
7.A’raf--------------  14
8.Enfal-------------  15
9.Tevbe------------  16
10.Yunus----------  18
11.Hud-------------  19
12.Yusuf----------    20
13.Ra’d------------- 21
14.İbrahim---------  23
15.Hicr-------------- 25
16.Nahl------------- 26
17.İsra-------------- 28
18.Kehf------------- 30
19.Meryem--------  32
20.Taha------------  33
21.Enbiya---------- 35
22.Hac-------------- 37
23.Mü’minun------  39
24.Nur--------------  41
25.Furkan---------  43
26.Şuara-----------  44
27.Neml------------  46
28.Kasas----------- 48
29.Ankebut--------  50
30.Rum------------- 52
31.Lokman--------  54
32.Secde----------  56
33.Ahzab----------   58
34.Sebe------------  60
35.Fatır------------- 62
36.Yasin-----------  64
37.Saffat----------    66
38.Sad-------------- 68
39.Zümer----------  70
40.Mü’min---------  72
41.Fussilet--------- 74
42.Şura------------- 76
43.Zuhruf----------  78
44.Duhan----------  80
45.Casiye---------- 82
46.Ahkaf-----------  83
47.Muhammed---   85
48.Fetih-----------   87
49.Hucurat--------   88
50.Kaf--------------  90
51.Zâriyat---------- 91
52.Tur--------------  92
53.Necm-----------  93
54.Kamer----------  95
55.Rahman-------- 96
56.Vakıa-----------  97
57.Hadid----------- 98
58.Mücadele------  100
59.Haşr------------- 101
60.Mümtehine----  102
61.Saf--------------  103
62.Cum’a----------   104
63.Münafikun-----  105
64.Tegabün-------  106
65.Talak-----------  107
66.Tahrim---------  108
67.Mülk------------  109
68.Kalem---------    110
69.Hakka----------  111
70.Mearic----------  112
71.Nuh-------------  113
72.Cin-------------   114
73.Müzzemmil----   115
74.Müddessir-----  116
75.Kıyamet--------  117
76.İnsan------------ 119
77.Mürselat-------   120
78.Nebe------------  121
79.Naziat----------   122
80.Abese----------   123
81.Tekvir----------- 124
82.İnfitar-----------  125
83.Mutaffifin-------  126
84.İnşikak---------- 127
85.Büruc-----------  128
86.Tarık------------  129
87.A’la--------------  130
88.Gaşiye---------  131
89.Fecr------------- 132
90.Beled-----------  133
91.Şems-----------  134
92.Leyl-------------  135
93.Duha-----------   136
94.İnşirah---------- 137
95.Tin--------------- 138
96.Alak------------   139
97.Kadir------------ 141
98.Beyyine--------  142
99.Zilzâl------------ 143
100.Adiyat---------  144
101.Kari’a---------   145
102.Tekasür------   146
103.Asr------------   147
104.Hümeze------   147
105.Fil------------   148
106.Kureyş--------  149
107.Ma’un---------  149
108.Kevser--------  150
109.Kâfirun-------  151
110.Nasr----------  152
111.Tebbet-------  153
112.İhlas---------- 154
113.Felak---------  155
114.Nas-----------  156
 
Kur’an’da emirler--158
40 Hadis---------- -164
Ezan ve Kamet---- 164
Kur’an-ı Anlama -   165
İbretlik Sözler----   166
Dua----------------   167

 


Ön Sipariş Formu

Ad Soyad

E - Posta Adresiniz

Telefon
Mesajınız